KÖPVILLKOR

Köpvillkor gällande köp hos Biljettkungen AB (evenemangsbiljetter.se), org nr 5590773809.

 

Innehåll:

 

Allmänt

Vår garanti

Levererans av köpta biljetter

Inställt evenemang

Ångerrätt

Avbokningsskydd

Betalning

Integritetspolicy

Bolagsinformation

 

Allmänt

När en order genomförs så intygar kunden att denna har läst och godkänt köpvillkoren. Detta bekräftar kunden genom att slutföra köpet.

En order anses vara genomförd när kunden har slutfört köpprocessen och fått ett ordernummer på bekräftelsesidan. Det är på denna sida som bokningen bekräftas och en bekräftelse skickas även till den mailadress som kunden angivit under köpprocessen. Nås du inte av bekräftelsesidan eller är osäker på om bokningen gått igenom, kontakta oss på [email protected] för att få en ny bokningsbekräftelse eller information om hur du går tillväga för att boka på nytt.

Det är kundens ansvar att i samband med köp lämna korrekta och aktuella uppgifter om leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Utöver detta så är det även kundens ansvar att kontrollera att evenemang, datum, platstyp och antal biljetter överensstämmer med beställning.

Evenemangsbiljetter.se tar sig rätten att utan någon underrättelse makulera beställning som gjorts av att kund som inte lämnat fullständiga eller korrekta uppgifter om sig själv. Detta inkluderar, men inte uteslutande, namn, adress, telefonnummer eller betalningsuppgifter.

All form av bedrägeri eller bedrägeriförsök polisanmäls.

Det är kundens ansvar att kontrollera eventuella krav som ställs på biljettinnehavaren för att närvara vid evenemanget. Kund ansvarar även för att hålla sig underrättad kring ändring av datum, tid och andra krav som påverkar kundens möjlighet till att närvara vid evenemanget. Detta inkluderar, men inte uteslutande, förändrade åldersgränser, eventuella framtida krav på vaccin eller eventuella framtida krav på vaccinintyg.

Evenemangsbiljetter.se ersätter eller ansvarar inte för skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar kundens utnyttjande av tjänsten.

Evenemangsbiljetter.se är en oberoende aktör som säljer biljetter i andra hand och ansvarar varken för evenemangets innehåll, kvalitet eller genomförande. Vi rekommenderar att priser och tillgänglighet av biljetter jämförs hos arrangör och förstahandsombud. Vid godkännande av dessa villkor bekräftar kunden att den är medveten om att den köper biljetter från en andrahandsaktör, samt att kunden är medveten om att priset därför kan vara högre än hos arrangör eller förstahandsombud. Den bekräftar även att den är medveten om de risker som finns genom att handla hos Evenemangsbiljetter.se ifall ett evenemang senare skulle bli inställt. Kunden har då endast rätt till återbetalning av arrangörens ordinarie pris. Mer om det under rubriken "inställt evenemang".

De parter som ingår i detta avtal är kund som lägger beställningen och Biljettkungen AB (Evenemangsbiljetter.se), org nr 559077-3809. För att ingå avtal med Biljettkungen AB så behöver man vara 18 år fyllda.

 

Vår garanti

Evenemangsbiljetter.se har äkthetsgaranti på samtliga biljetter som vi säljer. För att garantin skall träda i kraft krävs att biljetterna köpts direkt via Evenemangsbiljetter.se och att den/de medtagits till evenemanget och scannats av vid entrén. Vid nekat inträde, meddela omedelbart [email protected] så kan vi hjälpa er att lösa problemet på plats. Ifall vi inte skulle ha möjlighet att lösa problemet innan evenemangets start så är det viktigt att ni tar kontaktuppgifter från personal vid insläppet. Namn, mailadress och telefonnummer behövs från personen för verifikation. Kan det bekräftas att biljetterna inte använts och att kund blivit nekad på grund av falsk, makulerad eller tidigare använd biljett så erhålls full återbetalning. För att äkthetsgarantin skall gälla måste kontakt med Evenemangsbiljetter.se ske inom 2 månader från evenemangets start.

Vi rekommenderar att biljetterna skrivs ut till dagen för evenemanget. Detta underlättar för personal på plats och är generellt säkrare än att visa upp biljetten i mobilen då tekniska problem kan förekomma. På förfrågan av kund så kan Evenemangsbiljetter.se skicka biljetterna utskrivna med post, mot en administrativ kostnad på 95 kronor. För att inträda till evenemanget krävs att biljetterna kan visas upp vid insläppet till evenemanget, det är även att rekommendera att inte slänga biljetterna före evenemangets slut. Detta då ansvariga vid evenemanget kan vilja se biljetterna ännu en gång. Endast referensnummer, ordernummer eller bokningsbekräftelse gäller inte som biljett och beviljar därför ej heller inträde till evenemanget. Kund ska därför ha med sig biljetterna i sin helhet till evenemanget.

 

Levererans av köpta biljetter

Leverans av köpta biljetter kan ske fram till och med tio dagar innan evenemanget. Vid beställning av biljetter till ett evenemang som äger rum inom 14 dagar så kan leverans komma att dröja fram till och med starten av evenemanget. I de fall då arrangören eller annan aktör håller på leveransen till nära inpå evenemanget så förbehåller sig Evenemangsbiljetter.se rätten att leverera biljetterna inom fem arbetsdagar från det att biljetterna blir tillgängliga för oss, dock som senast vid starten för evenemanget.

Evenemangsbiljetter.se levererar endast till e-post eller kundens folkbokförda adress. Alternativa adresser såsom Förmedlingstjänst Skatteverket eller Poste Restante accepteras inte utan kontakt och ömsesidig överenskommelse skriftligen.

Biljetterna säljs via Evenemangsbiljetter.se i andrahand, tryckt information på biljetten är mellan första kund och förstahandsombudet. Biljetterna är inte normalt inte personliga och informationen tryckt på biljetterna med namn, mailadress m.m. påverkar inte biljettens giltighet. Vid beställning tilldelas kunden ett ordernummer som gäller vid kontakt med Evenemangsbiljetter.se.

Evenemangsbiljetter.se ansvarar inte för förlorad eller borttappad biljett. Skulle kund förlora eller tappa bort biljetten så kan den levereras på nytt, detta gäller så länge det är en biljett som skickats till kunds mailadress. För att möjliggöra detta krävs att kund informerar Evenemangsbiljetter.se senast fem arbetsdagar innan evenemanget. Ifall denna tid har passerat så ber vi dig som kund självklart att höra av dig ändå, vi försöker naturligtvis att hjälpa till även om vi inte kan garantera något.

Evenemangsbiljetter.se rekommenderar att inga tillhörande bokningar/köp/aktiviteter, till exempel boende eller resa, bokas före det att biljetterna mottagits och kontrollerats. Detta då andra kostnader inte ersätts av Evenemangsbiljetter.se vid utebliven leverans av order.

 

Vår indelning av sektioner och kategorier

Under köpprocessen ges kunden möjlighet till att välja önskad sektion eller kategori. Detta val garanterar inte biljetter i vald sektion, även om det oftast är biljetter i vald sektion som kunden mottager. Ifall detta ej är möjligt så har evenemangsbiljetter.se rätt att placera kund i annan sektion med likvärdiga eller bättre platser. Med likvärdiga eller bättre platser menas biljetter där arrangörens face-value är lika eller högre än i vald sektion, alternativt platser som på annat sätt kan ses som likvärdiga med vald sektion.

Lyssnarplatser - är platser där scenen är helt skymd. Vid försäljning av sådana biljetter så står det klart och tydligt vid köpet.

Skymd sikt - är platser där en del av scenen eller annan del av evenemanget kan vara skymd. Dessa platser innebär inte att all sikt är skymd. Vid försäljning av sådana biljetter så står det klart och tydligt vid köpet.

Sidosikt - är platser vid sidan av scenen. Dessa platser är nästan alltid nära/i höjd med, samt i nära anslutning till, scenen. Dessa biljetter ät på många sätt likvärdiga med andra biljetter andra biljetter och vi skriver normalt ej ut något gällande detta vid försäljning av dessa biljetter. Vid fall där sidosikt innebär platser som riskerar att vara bakom scenen så skrivs detta ut vid köp.

Delvis skymd/begränsad sikt - är platser där utsikten över scen/evenemanget eventuellt kan vara delvis begränsad. Dessa biljetter har ofta lika bra sikt mot scenen som andra biljetter och vi skriver normalt ej ut något gällande detta vid försäljning av dessa biljetter.

Eventuell sidosikt - är platser där utsikten över scenen eventuellt kan vara från sidan av scenen. Dessa biljetter har ofta lika bra sikt mot scenen som andra biljetter och vi skriver normalt ej ut något gällande detta vid försäljning av dessa biljetter.

Kategori 1 - innebär platser som enligt vår bedömning är bland den bästa tredjedelen av arrangörens tillgängliga biljetter för valt evenemang.

Kategori 2 - innebär platser som enligt vår bedömning är bland de två bästa tredjedelarna av arrangörens tillgängliga biljetter för valt evenemang.

Kategori 3 - innebär platser på helt ospecificerad sektion.

Parkett - kan vara båda sitt och stå, vänligen kontakta oss före köp ifall detta är viktigt för din bokning.

Sittplats - detta innebär numrerad eller onumrerad sittplats. Ifall ni önskar numrerar sittplats så rekommenderar vi er alltid att kontakta oss innan köpet så att vi vet om att vi har tillgång till det. Till vissa evenemang där det biljetterna som kunden mottager är onumrerade så kan det finnas ett begränsat antal sittplatser och det kan då vara först till kvarn som gäller till dessa platser.

Placering - Evenemangsbiljetter.se garanterar att bokning upp till och med tre personer placeras tillsammans. Vid köp av ett högre antal biljetter så kan sällskapet i vissa fall komma att delas på. Ingen i sällskapet kommer att placeras för sig själv, utan man delas upp om minst två och två bredvid varandra.

 

Framflyttat evenemang

För evenemang som ställs in men där arrangören tillgängliggör ett nytt datum för när biljetterna är giltiga så gäller biljetterna för det nya datumet. Inga återköp görs vid detta fall. Det är kundens ansvar att kontrollera om evenemanget blivit inställt eller flyttats.

 

Länk till flyttade evenemang:

Återbetalning

Inställt evenemang

Det är kundens ansvar att kontrollera om evenemanget blivit inställt eller flyttats. Evenemangsbiljetter.se informerar vanligtvis de kunder som berörs vid ett sådant tillfälle.

Evenemangsbiljetter.se ersätter inte eventuellt tillkommande kostnader som exempelvis resa, boende eller andra kostnader i samband med evenemanget.

Vid ett inställt evenemang då kund har rätt till återbetalning erhåller kund face-value beloppet, alltså förstahandombudets pris exklusive den ursprungliga serviceavgiften, av biljetterna. Kvarstående summa utgör service- och administrationsavgift samt marknadsföringskostnader som förloras när ett evenemang ställs in av en utomstående arrangör. Vid händelse av att en arrangör skulle gå i konkurs innan det att evenemanget genomförts så har kund endast rätt till det belopp som Biljettkungen AB mottager från arrangörens konkursbo. 

För att mottaga återbetalningen måste kund som har rätt till återbetalning fylla i ett formulär med sina orderuppgifter och kontouppgifter till det bankkonto som kund önskar att pengarna ska återbetalas till. Detta ska göras av kund innan det datum som kommuniceras till kunden via email. Ifall kunden inte har blivit informerad om ett sådant datum så behöver formuläret fyllas i senast 45 dagar efter det att kunden informerats om rätten till återbetalning av arrangörens ordinarie pris.

Länk till återbetalningsformulär: 

Formular for återbetalning

Länk till information om inställa evenemang och arrangörens ordinarie priser för respektive evenemang: 

Återbetalning

 

Byte av lokal

Det är kundens ansvar att hålla koll på att evenemanget inte bytt lokal. Evenemangsbiljetter.se tar inget ansvar för detta, även om vi allt som oftast informerar kunden ifall detta sker. Inga återköp görs på grund av byte av lokal.

 

Byte av tid

Det är kundens ansvar att kontrollera evenemanget tid. Detta går oftast att hitta på arrangörens hemsida. Vid byte av tid på informerar Evenemangsbiljetter.se vanligtvis de kunder som berörs. Det är dock kundens ansvar att kontrollera detta och vi ska inte hållas ansvariga för ifall kunden missar hela eller delar av evenemanget på grund av att evenemanget bytt tid. 

Evenemangsbiljetter.se ersätter inte heller eventuellt tillkommande kostnader som exempelvis resa, boende eller andra kostnader i samband med evenemanget.

 

Fel kommunicerad tid

Det är kundens ansvar att kontrollera evenemanget tid. Detta går oftast att hitta på arrangörens hemsida. Ibland sker skrivfel på vår hemsida, det är därför viktigt att du som kund kontrollerar tiden för evenemanget på arrangörens hemsida. Vi rekommenderar att detta görs redan innan ni köper biljetterna.

Evenemangsbiljetter.se ersätter inte heller eventuellt tillkommande kostnader som exempelvis resa, boende eller andra kostnader i samband med evenemanget. 

 

Ångerrätt

Köpt biljett återlöses eller bytes ej. Oavsett om kund valt att betala direkt via bank eller faktura så är köpet godkänt och klart efter att ordern placerats.

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte på biljettköp, vilket innebär att samtliga beställningar gjorda på Evenemangsbiljetter.se är bindande.

Undantaget till detta är endast ifall kunden vid tiden för bokning lägger till vårt avbeställningsskydd, läs mer om detta under rubriken med samma namn.

 

Avbeställningsskydd

Skulle något oförutsägbart hända inför evenemanget ni bokat så kan det vara tryggt att ha vårt avbokningsskydd. Detta är en frivillig tjänst som kan läggas till i din beställning till vissa av våra evenemang. Ifall du undrar kring vilka evenemang detta gäller så är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

Gäller vid fysiskt försvårande omständigheter, exempelvis: sjukdom, olycks- eller dödsfall för kund eller nära anhörig som inträffat efter bokningen skett. Till nära anhörig räknas make/maka, barn, syskon eller förälder. Läkarintyg skall finnas. Husdjur eller sällskapsdjur räknas inte som anhörig.

Avbokning skall ske senast 14 dagar innan evenemanget äger rum.

Detta görs via mail till [email protected].

Avbokningsskydd måste köpas till på alla biljetter i en order.

Avbokningsskydd kan inte köpas till i efterhand.

Kostnaden för avbokningsskydd och serviceavgift betalas ej tillbaka.