Privacy Policy

Integritetspolicy för BILJETTKUNGEN AB (webbplatsen evenemangsbiljetter.se)

Evenemangsbiljetter.se (nedan "vi", "oss", "vår" eller "Evenemangsbiljetter.se") strävar efter att alla våra kunder ska känna sig säkra på att uppgifter som behandlas hos oss respekteras och används på ett ansvarsfullt sätt. Detta är något som vi värderar högt och tar väldigt seriöst.

Vi behandlar självklart dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, och vi ser till att uppgifterna alltid är skyddade mot obehörig åtkomst.

I fall då ytterligare uppgifter behandlas och mer specifik information behövs så ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna policy, detta gäller endast för det aktuella fallet.

Skulle det uppstå frågor gällande Evenemangsbiljetter.se hanterande av din integritet, så är du välkommen att kontakta oss. Du finner kontaktuppgifterna längs ned på denna sida.

Vilken information som behandlas

Vi behandlar all information som du anger på webbsidan eller på annat sätt förmedlar till oss, t.ex. via e-post- eller telefonkontakt. Detta är personlig information som kan användas för att identifiera dig så som för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer. Vid kortköp behandlar vi även dina kortuppgifter och det finns även ett val att lämna personnummer och ett företags organisationsnummer.

Vi samlar automatiskt upp information från andra källor, viss information om den enhet du använder, vilken IP-adress den har och vilken som är den överlämnande sidan, alltså hur du kommit till Evenemangsbiljetter.se.

På vilket sätt informationen används

Uppgifter och information du lämnar till oss används för att förbättra din upplevelse och tillgodose dina önskemål.

Dina personliga uppgifter behandlas i avsett ändamål, dvs. för att utföra administrativa tjänster samt fullfölja ett avtal, leverera bokningsbekräftelse, biljett och faktura. Detta görs via e-post och eventuellt vanlig post.

Personnummer krävs för att få tillgång till faktura- och delbetalning och även för att komplettera eller uppgradera en beställning.

Telefonnummer och e-postdress används även för kommunikation. Viktig information angående beställningen skickas vanligtvis via sms såväl som e-post.

Den automatiska information som lämnas hjälper oss förhindra bedrägeri, för vår och för din säkerhet. Detta ger oss även information om den överlämnande sidan, detta för att hela tiden uppdatera och förbättra webbsidan.

Informationen behandlas så länge det är nödvändigt om du inte avsäger dig tjänsten. Undantaget är om vi enligt lag av måste spara uppgifterna en längre tid, t.ex. för att fullfölja ingått avtal. Ifall någon av de personliga uppgifter vi behandlar om dig skulle vara utdaterade eller inkorrekta kan du kontakta oss så uppdaterar vi dem.

De uppgifter som inte enligt lag kräver att vi sparar dem raderas som standard efter 18 månader, efter att samtliga avtal med garanti gått ut. Vid begäran av kund att uppgifterna raderas tidigare kan detta möjliggöras om avtal är slutfört och garanti gått ut.

Ingen känslig information om dig kommer att behandlas om den inte skickas direkt till oss. Känslig information raderas omgående efter slutfört ärende.

Vem som kan ta del av din information

Vi delar uppgifter om dig till våra betalpartners. Dina uppgifter kommer inte att delas till dem om du inte tillåter det.

Ibland behövs personliga uppgifter för att boka och garantera beviljat inträde till ett evenemang. I dessa fall förmedlar vi dina uppgifter till arrangören av evenemanget. Information om vilka uppgifter som delas står alltid under detaljer på evenemangssidan, oftast är det endast namn och telefonnummer. Detta är en trygghetsåtgärd för dig och oss som gör det möjligt för arrangören att direkt kontakta dig vid akuta fall som inte hinner gå genom oss.

Vi kan, till övriga parter så som annonserare, dela uppgifter om antal besökare på vår webbsida, vilken som är det populäraste evenemanget eller hur många som hittat till webbplatsen från en överlämnande sida. Sådan information är utan personligt innehåll.

Säkerhet

Vi vill att du känner dig trygg när du besöker vår hemsida och utnyttjar våra tjänster och vi arbetar ständigt med att möjliggöra det.

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder vi anser lämpliga administrativt, tekniskt och fysiskt för att skydda den information vi behandlar. Endast personal med särskild behörighet har tillgång till personlig information och de har endast tillåtelse att använda denna för särskilda ändamål. Vi använder oss av brandväggar och system som upptäcker inkräktare för att hjälpa förebygga obehöriga personer från att få tillgång till eller använda dina uppgifter i skadligt ändamål.

Externa länkar

Så fort du lämnar vår webbsida (via externa länk eller på annat sätt) så gäller inte längre vår integritetspolicy. Vi kan inte ta ansvar för någon annan webbplats policys och vi rekommenderar att du läser och förstår dig på de villkor och möjliga sekretessavtal som kan finnas på dessa sidor innan du ingår något avtal eller uppger någon som helst personlig information.

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy, kontakta oss då på[email protected]så återkommer vi så snart som möjligt.